Aile toplumsal yapıdaki en önemli yapıdır. Hatta bir toplumun temel taşıdır. Aile sayesinde toplumsal düzen sağlanarak, aile içerisinde biyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetişir. Toplumsal yapıdaki diğer unsurlarda olduğu gibi ailede de dönem dönem sorunlar yaşanır.  Eşlerin bir araya gelmesiyle aynı çatıyı aynı yatağı paylaşmaları sonucu bazı anlaşmazlıklar yaşanır. Ortada bir anlaşmazlık varsa çözümlenmesi gerekir.  Çözümlenemeyen bir anlaşmazlık üstü örtülen bir ateş misali ısısını, varlığını dönem dönem hissettirir. Aradan yıllar geçse de küçük bir tartışma da ortaya çıkarak evliliği tekrar yangın yerine çevirir.  Sorunun çözümlenebilmesi için iki tarafında memnun edecek bir yol bulunması ailenin mutluluğuna mutluluk katarak ailede oluşacak biz duygusunu beslemeye başlar.

Eşlerin yaşanan olayları doğru bir şekilde analiz edip nerede, nasıl bir eksiklik olduğunu bulmaları olayın çözümüne yardımcı olur. Bunu yapamadıklarında bir Aile Danışmanından veya bir Aile Terapistinden yardım almak eksik parçaların bütünleştirilerek anlam bulmasını sağlar. Dışarıdan tarafsız bir gözün Terapi amacıyla aile yapısının incelemesi, sistemin aksaklıklarını bulması, yaşanan sorunlara çözüm yollarının gösterilmesi aile huzurunun eşlere ve çocuklara yansımasını kolaylaştırır.  Adana da Aile Terapisti/ Adana da Aile Danışmanı ararken çoğunlukla Google ye “Adana da Aile Danışmanı, Adana da Aile Terapisti, Adana da en iyi Aile Danışmanı, Adana da en iyi Aile Terapisti” yazarak karşımıza çıkan ilk siteden randevu alma girişiminde bulunuruz. 

Böylesi bir yardım alabilmenin bazı şartları vardır. İyi bir Aile Danışmanının ve Aile Terapistinin özelliklerini bilmek alacağınız yardımın kalitesini arttırır.

İyi bir Aile Danışmanının/Aile Terapisinin özellikleri

İYİ BİR PSİKOLOJİ BİLGİSİNE SAHİP OLMALIDIR: Aile Danışmanı/ Aile Terapisti  eşlerle görüşme yaparken onların kişilik özelliklerini analiz edebilmelidir. Eşlerin herhangi birinde patolojik bulguya yönelik  bir davranış varsa fark edebilecek bir yeterliliğe sahip olmalıdır. İyi bir psikoloji bilgisine sahip Aile Danışmanı/ Aile Terapisti bu özellikleri barındırdığından sorunlara psikoloji bilgisi ile yaklaşır.Psikolojik Danışman veya Psikoloji alanından mezun olmuş  terapistlerde rahatlıkla bu  yeterliliği görebilirsiniz.

İYİ BİR PEDAGOJİ BİLGİSİNE SAHİP OLMALIDIR: Ailede yaşanılan sorunların çocukların davranışlarında ne gibi sorunlar oluşturduğunu bilmek önemlidir. Eşler belki de farkında olmayarak çocukların gelişimine ciddi oranda zarar vermektedir. İyi bir pedagoji alanında bilgiye sahip Aile Danışmanı/ Aile Terapisti aile bireylerine bu konuda farkındalık kazandırarak yapmış oldukları davranışları bir daha gözden geçirmeleri için teşvik eder.

EŞLERİN BAKIŞ AÇISINI YAKALAYABİLMELİDİR: Eşlerin gerçekleştirdiği davranışların kökeninin nereden ve ne nasıl geldiğini analiz edebilme yeteneği olmalıdır. Bu sayede davranışlar konusunda karşısındakine gerçek anlamda farkındalık kazandırabilme yetisi oluşmuş olur.

AİLEYİ BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRMELİDİR: Gerçekleştirilen davranışları değerlendirirken sadece eşler üzerinde durulmamalıdır. “Bu davranışların oluşumunu teşvik eden başka bir faktör var mı?” diyerek aile kurumu içerisindeki tüm etkenleri değerlendirmedir.

CİNSİYET FARKLILIKLARININ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BİLMELİDİR: Hangi davranışın cinsiyete yönelik farklılıklardan kaynaklandığı konusunda bilgi sahibi olmak ve bu konuda eşleri bilgilendirmek sorun olarak görülen davranışın normalleşmesini sağlar.

YIKICI DEĞİL, YAPICI BİR ÜSLUP İÇERİSİNDE OLMALIDIR: Eleştirel, suçlayıcı, ayrıştırıcı, bir dil eşler arası sorunları körüklediği için  Aile Terapisine karşı bakış açısını da değiştirebilir. Aile Danışmanı/ Aile Terapistinin yapacağı görüşmelerde bireysel özellikler güçlendirmek yerine ailedeki biz duygusunu oluşturma anlayışı merkeze konularak hareket edilmedir.

AİLE BİRLİĞİNE ÖNEM VERMELİDİR: Aile birliği ve bütünlüğü tüm dünyada önem verilen bir konudur. Ortada çocukta varsa sahip olduğu önem ikiye katlanmaktadır. İyi bir Aile Danışmanı ve Aile Terapisti bütünlüğü korumayı amaç edinmelidir.

ÇÖZÜME KATKI SAĞLAYACAK ÖNERİLERDE BULUNMALIDIR: Aileyi ve eşleri gerçek anlamda tanıyarak o aileye özgü tespitlerde bulunarak çözüme ulaşmayı hızlandırıcı öneriler oluşturarak ailedeki huzuru yeniden inşa etmelidir.

CİNSEL TERAPİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR: evlilikte yaşanan sorunların bir kısmı eşlerin yaşamış oldukları psikolojik kökenli cinsel sorunlardan kaynaklanmaktadır.  Aile Danışmanı/ Aile Terapisti  sorunları değerlendirirken bu yapının olduğunu fark ettiği anda konuyla ilgili psiko -eğitim verebilecek donanıma sahip olmalıdır.  Verilecek böylesi bir eğitim eşlerin yaşamış oldukları sorunların ortadan kalmasında büyük öneme sahiptir.

Tüm hakları mahfuzdur. Site kaynağı ve isim gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Yaşadığınız ailesel sorunlar karşısında kimden yardım alacağınıza karar veremediniz ise uzman kadromuzla yanınızdayız.

RANDEVULAR İÇİN: 05053880710


Ofisimizde Verdiğimiz Hizmetler: Adana da Psikolog, Adana da Aile Danışmanı, Adana da Evlilik Terapisi, Adana da Ergen Terapisi, Adana da Çocuk Psikologu, Adana da Pedagog Hizmeti, Bireysel Terapi, Psikolojik Kökenli Bozukluklar için Cinsel Terapi, Tüm Dünyaya Yönelik Online Terapi Hizmetleri, Psikolojik Gelişimsel Testler, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin  Seminer ve Konferans Çalışmaları