Anne ve baba tutumları, çocukların psikolojik, bilişsel ve davranışsal gelişimlerini etkilemektedir. Bireyin yaşamını ilk yıllarından itibaren etkilediği ve gelişimini yönlendirdiği için ebeveyn tutumları çocuk psikolojisi alanında oldukça önemlidir. Aile bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu olması, çocuğun sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sağlar (Özyürek, A. , Tezel Şahin, F. 2005). Sümer (2006) “Ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, kültürel değer ve beklentilerin bir sonraki kuşağa aktarıldığı bir çeşit sosyalleşme araçlarıdır. Ebeveynler kendi öz kültürlerini ve değer

slider3sistemlerini kendi çocuk yetiştirme tutum ve davranışları içinde sentezlerler. Ebeveyn tutumları sosyo-ekonomik seviyeye, kültüre, aileye ve zamana göre değişiklik göstermektedir.

Ebeveyn tutumlarının birey üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için çocuk psikologları tarafından pek çok araştırmaya konu olmuştur. Baumrid, anne baba davranışlarını “duygusal ilişki” ve “denetim” boyutlarında incelemiştir ve ebeveyn tutumlarının “demokratik”, “otoriter”, “izin verici” ve “ilgisiz” olabileceğini ileri sürmüştür (akt. Şendil ve Kaya Balkan, 2005).

Maccoby ve Martin, ebeveyn tutumlarının “demokratik”, “otoriter”, “izin verici/hoşgörülü” ve “izin verici/ihmalkâr” olarak tanımlamışlardır, Rohner, ebeveynlerin kabullenici ve reddedici davranışlarının çocuk üzerindeki etkilerinden bahsetmiştir (Şendil ve Kaya Balkan, 2005).

Yavuzer (2004), ebeveyn tutumlarını şöyle sınıflandırmıştır; aşırı koruma, hoşgörü sahibi olma, aşırı hoşgörü ve düşkünlük, reddetme, kabul etme, baskı altında bulundurma, boyun eğme, çocuk ayırma. Aşırı koruma tutumunda anne baba çocuğu çok fazla kontrol eder ve çocuğa aşırı özen gösterir (Yavuzer, H. 2004).

Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu benimseyen ebeveynler, çocukların zarar görmemesi için onlara sorumluluk vermezler ve pek çok şeyi çocuklarının yerine kendileri yaparlar. Bunu sonucu olarak çocuklar kendi kişiliklerini geliştiremezler ve başkalarından destek almadıkça bir şey yapamazlar.Bu tip tutum gösteren ebeveynlerin çocuklarının problemlerle  karşılaşma fırsatları olmaz, bağımlı bir kişilik geliştirebilirler ya da  çocuk olmak istediği ve olmasını istenen kimlik arasında  sürekli çatışma yaşayabilir ve bunu da dışarıda gücünün yettiği kişilere şiddet şeklinde yöneltebilir (Atabay, N., 2006)Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu sonucu çocuk başkalarına bağımlı, kendine güveni olmayan ve duygusal problemi olan bir birey olabilir (Öksüz,Y., 2002).


Ofisimizde Verdiğimiz Hizmetler: Adana da Psikolog, Adana da Aile Danışmanı, Adana da Evlilik Terapisi, Adana da Ergen Terapisi, Adana da Çocuk Psikologu, Adana da Pedagog Hizmeti, Bireysel Terapi, Psikolojik Kökenli Bozukluklar için Cinsel Terapi, Tüm Dünyaya Yönelik Online Terapi Hizmetleri, Psikolojik Gelişimsel Testler, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin  Seminer ve Konferans Çalışmaları

 Detaylı Bilgi İçin: 05053880710

 ETİKETLER: Adana Psikolog, Adana Çocuk Psikolog, Adana Psikoterapi, Adana Terapi, Adana Çocuk Davranış  Sorunları, Adana Aile Terapisti, Adana Evlilik Terapisti, Adana Cinsel Terapist, Çocuk Psikologu,Adana Psikolojik Danışman,Adana En İyi terapist ,Çocuk Pedagog, Özel Psikolog, Adana Çocuk Terapist,Çocuğum Ders Çalışmıyor, Adana Öğrenci Koçu, Adana Panik Atak Tedavisi, Adana Depresyon Tedavisi, Adana Evlilik Danışmanı, Adana Psikolog Ücretleri, Adana Psikolog İletişim, Adana Psikologları, Adana Evlilik Danışmanı Tavsiye, Adana İlişki Uzmanı, Adana Öfke Terapisi, Adana Aile Psikologu, Adana İlaçsız Psikolojik Tedavi, Adana psikoloji, Adana Kişilik Bozuklukları, Adana Çocuk Terapisi,Adana Evde Psikolojik tedavi, Adana Uygun Fiyatlı Ucuz Psikolog, Adana da Öğrenci Koçu, Adana da Seminer veren Kişisel Gelişim Uzmanı, Adana da Çocuk Gelişim Danışmanı, Adana özel terapist , Adana Stres Terapisi, Adana Stres Doktoru, Adana Dikkat Eksikliği, Adana Dikkat Eksikliği İlaçsız Tedavisi, Adana da boşanma Danışmanı, Adana Çocuklarda Davranış Bozukluğu tedavisi, Adana da Cinsel Sorun Terapisi, Adana da, Adana takıntı Tedavisi, Adana Eğitim Danışmanı, Adana Kadınlarda Psikolojik Destek  Adana Serleşme Sorunu, Adana Erken Boşalma sorunu, Adana Zeka testi Uygulamaları, Adana Oyun Terapisi, Adana Çocuk resim Yorumlama, Adana Zeka testi, Adana Çocuk Zeka Testi Yapan