MODEL ALARAK ÖĞRENME

MODEL ALARAK ÖĞRENME
Çocuğun ilk çevresi anne- baba , yakın akraba , son yıllarda bakıcı, büyükanne ve büyükbabadır. İlk öğretmenleri bunlardır . Olaylar karşısında nasıl davranacağını , nasıl tepki verip neler düşüneceğini , çocuk anne babadan öğrenir. Büyüdükçe ve becerileri geliştikçe anneyi taklit etme daha da fazla görülür. Onun gibi konuşmak, ev işlerini taklit etmek (süpürmek, toz almak, sofraya tabak dizmek, yatağı toplamak, telefonla konuşmak vs.) en sık görülen davra