DEĞERİ YAŞAMAK

DEĞERİ YAŞAMAK
Değerleri Yaşamak 21.yüzyıl Türkiye'sine baktığımızda toplum hayatında, aile hayatında, eğitim hayatında en büyük açığı oluşturan kavram olarak değerleri görüyoruz. Değerler kimine göre ahlaki yanımızı, kimilerine göre de karakter yapımızı ortaya koyan davranışlarımızdır. Bunlar iyilik, doğruluk, dürüstlük, temizlik, komşu hakkı, toplumsal kuralları gözetme, yardımlaşma… gibi bir çok unsurdan oluşur. Adı her ne konulursa konulsun bilinen bir gerçek vardır