Okul hayatında yaşanılan öğrenciliğin akademik anlamda tek bir hedefi vardır. O da sınavlarda istenilen başarıları yakalayabilmek. Başarı hem okula devam eden öğrenciler için hem de aileleri için geleceği inşa etmede önemli bir adımdır. Sınavlarda başarılı olmak amacıyla öğrenciler aileleri tarafından özel okullar temel liseler, dershaneler, etüt merkezleri ve özel derslere yönlendirilirler. Tüm bu saydıklarımızın başarıyı oluşturacağına dair eksik bir tespiti yaşama geçirirler. Oysa başarıyı oluşturmadaki etkenler sadece bunlardan ibaret değildir. Bir öğrencinin hayatında başarıyı oluşturan iki ana unsur vardır. Birincisini yukarıda saydıklarımız Okul, Kitap, Kalem gibi dışsal etkenler yer alır.  Bunlar her tarafta sağlanabilecek unsurlardan olmasına karşın başarıyı tek başına oluşturmada yetersiz kalırlar.  Öğrencinin hayatında yer alan dışsal unsurlar tek başına başarıyı oluşturabilseydi o zaman tüm dershaneye, etüt merkezine, özel okullara giden öğrencilerin başarılı olmaları gibi bir sonuçla karşılaşmamız gerekirdi.  Bu saydıklarımız başarı yolculuğunda önemliyken daha da önemli bir kalem vardır ki oda içsel unsurlar dediğimiz öğrencinin kendi kişilik özelliklerinde, iç dünyasında yaşadığı duygularında saklıdır. Bunlar planlı yaşama, öğrenme stillerini hayata uygulayabilme, engelleri keşfedebilme, sabırlı olma,  amaç belirleyebilme, kaygı kontrolü gibi onlarca özelliği sayabiliriz. Bir öğrenci eğitim yolculuğunda en güzel dışsal etkenlere sahip olsun yaşamında içsel etkenleri inşa edemediği müddetçe amaçlanan başarının oluşumu hayalden öteye geçemez.

Adana’da uyguladığımız öğrencilere yardım hizmeti adı altında verilen Öğrenci Koçluğu yada Eğitim Danışmanlığı sınavlarda başarıya ulaşabilmek için öğrencilerin içsel özelliklerini güçlendirmeyi amaçlar. Başarı yolculuğundaki engeller tespit edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılır. Adana’da öğrenci koçluğu adı altında yapılan bu yardımda öğrencilere kapasitelerine göre en yüksek başarıya ulaşmaları amaçlanır. Bu amaçla öğrencilere;

  • Plan Yapma
  • Hedef Belirleme
  • Sınav Stresi İle Baş Edebilme
  • Hayatta Öncelikleri Belirleyebilme
  • Kişilik Gelişimi
  • Karaktere Uygun Meslek Seçimi
  • Yaşanılan Tükenmelerin Önlenmesi
  • Öğrenme Sitilleri

Konularında Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verilerek psikolojik destek sağlanır. Adana’da başarı yolculuğuna çıkmak için bir Öğrenci Koçu’ na ihtiyacınız varsa bir telefon kadar yakınınızdayız.


Kurumumuz da  Verdiğimiz Hizmetler: Adana da Psikolog, Adana da Aile Danışmanı, Evlilik Terapisi, Ergen Terapisi, Adana da Çocuk Psikologu, Pedagog, Bireysel Terapi, Psikolojik Kökenli Bozukluklar için Cinsel Terapi, Online Terapi Hizmetleri, Psikolojik Gelişimsel testler, Öğrenci koçluğu ve Eğitim danışmanlığı, Seminer ve Konferans Çalışmaları 

 Detaylı Bilgi İçin: 0505 388 0710