Aile içerisinde biz olma yolundaki engelleri fark eden aile bireylerinin yaşamlarına ilk olarak uygulamaları gereken kural, birbirlerini olduğu gibi kabul etmekten geçer. Evlilik yaşantısında bir insanı olduğu gibi kabul etmek onun varlığına gösterilen sözel ifadesiz fakat oldukça etkili bir saygı göstergesidir. Eşler birbirlerini olduğu gibi kabul ederlerse evlilik yolculuğunda bir şeylerin yıkılmasına değil yeni duyguların oluşmasına olanak hazırlarlar.

            Hayatın paylaşıldığı eşin olduğu gibi kabul edilmesinde şüphesiz bazı kurallar vardır. Bu kuralların en öne çıkanı nişanlılık döneminden başlayarak sahip olunan özelliklerde şeffaflık geliştirilmesidir. Evlilik öncesinden başlayarak eşlerin birbirlerini tanımaya başladıkları dönemde birbirlerine karşı şeffaf ve dürüst bir şekilde etkileşim oluşturduklarında birbirlerini tüm yönleriyle tanıma imkânı elde ederler. Gerçekçi bir şekilde gerçekleşen tanıma ise sonrasında ben bu insanla yapabilirim ya da yapamam düşüncesini besleyerek gelecekte her iki bireye de zarar vermeyecek bir yapıyı oluşturur. Şeffaf olmanın tersi olan sosyal maskeler takmak sahip olmadığı bir özelliği varmış gibi algılatma içerisine girmek, nişanlılıkta geçici olarak işe yarasada evlilikte işleri değiştirir. İnsan bir ömür boyu sosyal maske takıp rol yapamayacağına göre gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. O zaman da ilişkiler gerilerek ailede çatışmalar oluşmaya başlar. Sosyal maske kavramından kastetmek istediğimiz kendi gibi davranmamaktır. Karşı tarafın beğenisini kazanmak ve onayını almak için kılıktan kılığa girerek özünden uzaklaşmaktır. Anlatmak istediğimizin daha iyi anlaşılabilmesi için takılan sosyal maskeleri çocukların yüzlerine takmış oldukları kâğıttan maskelere benzetebiliriz. Herhangi bir karakterin resmini yüzüne takan çocuk dış dünyaya da öylesi bir görüntü verir. Burada sergilenen görüntünün ilginç yanı ise maske çıkarılmadığı müddetçe altında nasıl bir yüz olduğu belli olmaz. Ne zaman maskeler çıkarılır o zaman gerçek kişilik de ortaya çıkmış olur.

Eşlerde Beğenilmeyen, uyum sağlanamayan davranışlar varsa o zaman ne yapılmalıdır?

            Bazı dönemlerde nişanlılık kısa sürer. Eşler birbirlerini tam olarak tanımadan evlenmek zorunda kalırlar. Ya da yüz yüze sohbet ederek birbirlerini tanıma imkânı olmaz. Tanımanın hepsi sözlerde kalır. Sonrasında ise evlilik yaşantısına başlandığında gözden kaçan bazı davranışlar anlaşmazlıkları ortaya çıkarmaya başlar. Bu tür zamanlarda dönüşü olmayan bir yola girip gemileri yakmaktan bahsetmek yerine, karşılıklı olarak eleştirel bir tavır içerisine girmek yerine çözüme ulaştıracak farkındalıklar oluşturmak gerekir. Oluşturulacak bu yol her iki eşinde çatışmaya girmeden ilişkilerinde eksik tarafları yeniden yapılandırmalarını sağlar. Karşılıklı olarak yapılan davranışlar diğer eşte nasıl bir duygu uyandırdığını, evliliği nasıl etkilediğin çocukların gelişimine nasıl bir etki yaptığı etraflıca konuşulmalıdır. Sabır ve etkili iletişim çerçevesinde gerçekleşecek konuşmalar eşlerde farkındalığın oluşmasını sağlar. Bu yola gönderilen mesajlar sayesinde eşler davranışlarını gözden geçirmeye başlarlar. Farkındalık oluşturmak amacıyla eleştirel bir yaklaşım içerisine girmek ve bu yolla eşin değişeceğini düşünmek oldukça yanlış bir tutumdur. Yapılan veya yapılacak eleştirilerden kimsenin hoşlanmayacağı malumdur. Bir yerde eleştiri varsa dirençte karşı tarafta kendiliğinden oluşur. Direncin oluşması demek var olan davranışlara sarılmak hatta benzer davranışların oluşumunun çoğalmasını tetiklemek demektir. Sınırsızca yapılan eleştiriler bazende karşı tarafta öfke oluşumunu tetikler. Yaşanan her öfke her gün biraz daha büyür. Eleştirilere ve oluşan dirence bir çözüm oluşturulmadığı müddetçe aile yaşamında tahmin dahi edilemeyecek davranışları ortaya çıkarır.

Tüm hakları mahfuzdur. Murat İDİN’in “Evlilik Yürütme Sanatı” kitabından alınmıştır. Site kaynağı ve isim gösterilmeden alıntı yapılamaz


Verdiğimiz Hizmetler: Adana da Psikolog, Adana da Aile Danışmanı, Adana da Evlilik Terapisi, Adana da Ergen Terapisi, Adana da Çocuk Psikologu, Adana da Pedagog Hizmeti, Bireysel Terapi, Psikolojik Kökenli Bozukluklar için Cinsel Terapi, Tüm Dünyaya Yönelik Online Terapi Hizmetleri, Psikolojik Gelişimsel Testler, Öğrenci koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin  Seminer ve Konferans Çalışmaları