ÇOCUK RESİMLERİ

Yetişkinler yaşamı olduğu gibi görür ve değerlendirir . Oysa çocuk; dünyayı kendi algıladığı biçimde görür ve bunları ifade etmeye çalışır . Yani çocuk ,resim yoluyla dünyayı bize kendi açısından ve en kestirme yoldan özentisiz ve yalın bir yolla verir . Çocuğu anlamak ve tanımlamak için kullanılan üç ana kaynak bulunmaktadır;
cocuklarincizdigiresiml4
1)Bireysel raporlar
2)Gözlem
3)Projektif teknikler (Yansıtma teknikleri )

Üçü birleşerek bir çocuk hakkında bizlere doyurucu bilgiler vermektedir . Resim bir projektif yansıtma tekniğidir . Rhoda Kellogg(1970 )’a göre çocukların sanatsal gelişiminde üç temel dönem bulunmaktadır .

1)Anlamsız basit karalamalar dönemi (2-3 yaş )
Amaçsız karalamalar gözlemlenir .

2)Belirgin şekiller dönemi (3-4 yaş )
Şekiller kesik karalamalardan tek ve
basit şekillere dönüşmüştür ,

3)Anlamlı şekiller dönemi
(4 yaş sonrası )
Çocuk resimleri
artık anlamlandırmaya
başlamıştır.

ÇOCUKLARIN RESİMLERİNDE NELER TEHLİKE ÇANLARININ ÇALDIĞINA İŞARET EDER?

BÜYÜKLÜK : Sayfanın tümünü kapsayan büyük resimler ,çoğu kez iç kontrolü zayıf olan saldırgan çocuklar tarafından çizilmektedir . Aşırı faal çocuklar, sayfanın tamamını kontrolsüz şekilde kullanırlar . Ender olarak çekingen ürkek çocuklar zayıf benlik kavramaları nedeniyle geniş figürler yer vermektedir . Daha güçlü olma arzularını böyle dile getiriler.

KÜÇÜK ÇİZGİLER : Birkaç santimetre büyüklükte resimler çoğu kez korkak çekingen, çocukların ürünüdür . Küçük boyut onların çekingenliklerinin simgesi olmaktadır. Saldırgan çocuklar ender olarak bu resimlere yer vermektedirler .

ABARTILI ÇİZGİLER : Resimlerin aşırı büyük ve detaylı veya çok küçük çizilmesi durumlarıdır ki bazen bütünü kapsadığı gibi ,organların tek tek çiziminde de görülmektedir .

Baş : Çok büyük başlar ,zihinsel engellilerin veya daha başarılı olmak arzusu duyan çocuklarda gözlenmektedir .
Ağız : Konuşma ve iletişim sorunu olan çocuklar ,anne ve babasına bağımlı çocuklar, büyük ve belirgin ağızlar çizebilirler .
Gözler : Gözbebeği olmayan boş ve anlamsız gözler görmeye bağlı öğrenme sorunu olan çocuklarca çizilmektedir .
Ayaklar : Büyük ayaklar kendine güven duyma arzusunun bir göstergesidir .
Burun : Astımlı çocuklar solunumla alakalı sıkıntılarını burun resimlerini çok belirgin çizerek belli ederler .
Kulaklar : Kuşkucu, duyma problemi olan çocuklar kulakları büyük çizmektedirler .
Dişler : Dişler saldırganlığı ifade eder İri çizilmiş dişler saldırganlığın ifadesi olabilir .
cocuklarincizdigiresiml
Eksik bırakılan çizgiler :
Eksik bırakılan eller ,kollar , bacaklar ,ayaklar ,burun, ağız, güvensizliğin, destek arzusunun , işareti olabilir .
Çocukların his dünyalarının anlaşılmasında yönerge verilerek çizdirilen resimlerin büyük önemi vardır .

1) AİLE ÇİZ TESTİ
Testin amacı : Çocuğun aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek, bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmek
Testin uygulanması :
Çocuklara Pastel boya ve çizgisiz kağıt verilir . Ve aile resimleri çizmeleri istenir ve çocuklar serbest bırakılır Resim bitene kadar hiçbir yorum yapılmaz ve resim yorumlama anahtarı verilerek yorum aile ile görüştükten sonra yapılır .
Testin yorumlanması:
-Çocuğun ailede en çok değer verdiği kişiler ön
sırada yer alır .
-İkinci derecede önem taşıyanlar arka plandadır .
-Kağıda çiziliş sırası çocuk için taşıdığı anlama göre değişir .
-En çok sevdiği ve örnek aldığını en sola çizer . (onur basamağı)
-En son olanı en sağa çizer Aile bireylerinden en büyük çizdiği genellikle daha önemli gördüğü kişilerdir
-Çocuk çatıştığı kişileri sayfanın dışına veya arkasına atabilir
-Çatışma çok büyükse ona hiç yer vermeyebilir .
-Özenle boyanan kişi deneğin en çok değer verdiği kişi olabilir .
-Çirkin boyananlar veya boyanmadan bırakılanlar daha az öneme sahiptir
Çocuğun kendini resimde çizmemesi kendini ailede değersiz hissetmesinin yanında, ressamın kendini resme koymaması olarak da algılanabilir .Çocuğumuzun resminin tam yorumlanması aile ve testi yapan kişinin bilgi alışverişinde bulunması ile mümkündür . (Alıntıdır.)


Kurumumuz da  Verdiğimiz Hizmetler: Psikolog, Aile Danışmanı, Evlilik Terapisi, Ergen Terapisi, Çocuk Psikologu, Pedagog, Bireysel Terapi, Psikolojik Kökenli Bozukluklar için Cinsel Terapi, Online Terapi Hizmetleri, Psikolojik Gelişimsel testler, Öğrenci koçluğu ve Eğitim danışmanlığı, Seminer ve Konferans Çalışmaları

Detaylı Bilgi İçin: 0505 388 0710