ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK KÖKENLİ RAHATSIZLIKLAR

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK KÖKENLİ RAHATSIZLIKLAR
 İnsan kendi tabiatına ait birçok özeliğini doğumla birlikte getirmektedir. Bu getirdiği özelliklerini ilerleyen yaşlarda gerek ailenin, gerekse de çevrenin etkisiyle olumlu ya da olumsuz anlamda şekillendirip geliştirebilmektedir. Bu şekillenmeler olumsuz olduğunda, çocuğun hayatında tedavi gerektiren birtakım psikolojik rahatsızlıkların başlangıcının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.                 Çocuklar da büyükleri gibi olaylardan etkilenirler, kor