ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ
Oyunu, gereksiz aktiviteler zinciri, boş yere geçirilen zaman olarak yorumlamak hatalı bir yaklaşım olacaktır. Oyunu, çocuğun her yönüyle gelişimine katkı sağlayan, ailenin vermediği bir takım becerileri kazanmaya yardımcı olan, aile içi eğitimdeki boşlukları dolduran, çocukluk dönemine özgü doğal ve aktif bir öğrenme ortamı şeklinde tanımlamak sanırım yerinde bir yaklaşım olur. Hz. Mevlâna, ‘Fihi Ma Fih’ adlı eserinde konuyla ilgili olarak şunları söyl

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK KÖKENLİ RAHATSIZLIKLAR

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK KÖKENLİ RAHATSIZLIKLAR
 İnsan kendi tabiatına ait birçok özeliğini doğumla birlikte getirmektedir. Bu getirdiği özelliklerini ilerleyen yaşlarda gerek ailenin, gerekse de çevrenin etkisiyle olumlu ya da olumsuz anlamda şekillendirip geliştirebilmektedir. Bu şekillenmeler olumsuz olduğunda, çocuğun hayatında tedavi gerektiren birtakım psikolojik rahatsızlıkların başlangıcının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.                 Çocuklar da büyükleri gibi olaylardan etkilenirler, kor

ÇOCUK PSİKOLOGU NASIL YARDIM EDER

ÇOCUK PSİKOLOGU NASIL YARDIM EDER
Çocukların ifade yetenekleri gelişmediğinden ,soyut düşünemediklerinden  çevrelerindeki olaylardan etkilenme düzeylerini ve düşüncelerini anne babalarına karşı ifade edemezler. Anne baba olarak onların hangi olaydan ne kadar etkilendiklerini, onlarda gördüğümüz anlam veremediğimiz davranışların ve korkuların nedenlerini anlamada güçlük çekeriz. Bazen iyi bir anne babalık yapamadığımızı düşünerek vicdan azabı çeker,  bazen de biyolojik nedenlerden kaynaklan

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK GELİŞİM

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK GELİŞİM
Her çocuk için birebir aynı olmasa da, sağlıklı çocuklar kendilerinden beklenen fiziksel ve motor gelişmeyi göstererek büyürler. Ancak bu arada sürekli değişen psikolojilerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü 2 yaşında her şeyi ağlayarak elde etmeye çalışan çocuğunuz 3 yaşına geldiğinde sizi memnun etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor olabilir. 5 yaşında sürekli onu sevip sevmediğinizi sorup, 6 yaşında birden bire başarısızlıkları artabilir. Gerek